Veelgestelde vragen

Voor wie?

Be-Tween is er voor kinderen die eerder toe zijn aan een uitdagende leeromgeving en voor kinderen die de keuze voor het niveau VO willen uitstellen. Be-Tween is er ook voor kinderen bij wie deze vorm van onderwijs gewoon goed past.

Soort onderwijs

Kleinschalig, persoonlijk, thematisch onderwijs met concrete persoonlijke, vakmatige en groepsleerdoelen. 

Doel

Het keuzemoment natuurlijk laten komen door leerlingen meer tijd te gunnen, aan hen te leren hoe ze kunnen kiezen, te laten ontdekken waar hun talent ligt en waar ze dit talent optimaal kunnen benutten.

Wat is 10-14 onderwijs?

Dat is onderwijs waar er veel aandacht is voor persoonsvorming. We willen met jou al je talenten in beeld brengen en werken aan je brede persoonlijke ontwikkeling. Je mag zijn wie je bent en we kijken wat je voor die ontwikkeling nodig hebt. We besteden veel aandacht aan de manieren van leren: samen ontwikkelen en samen leren op manieren die je goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs zodat er een zachte overgang is. We stellen de keuze voor een leerweg nog even uit. Je kiest met je ouders en ons, wanneer jij er aan toe bent.

Wat is het profiel van Be-Tween?

Kleinschalig, persoonlijk onderwijs, met nadruk op brede (sociaal emotioneel en cognitief, met veel aandacht voor executieve functies) ontwikkeling van het kind, veel persoonlijke begeleiding, snel feedback op je leren en je gedrag, veel begeleiding van je coach, individueel en groepswerk. Motivatie voor je schoolwerk en je eigen ontwikkeling vinden we erg belangrijk, omdat we erin geloven dat je je daardoor meer eigenaar voelt van je eigen ontwikkeling. Er is dus in de week ook ruimte voor eigen keuze wat betreft programma.

Wie is Be-Tween?

Be-Tween is onderwijsroute die wordt gemaakt door een enthousiast team dat passie heeft voor leerlingen in deze cruciale leeftijdsfase. Zij houden ervan om te werken aan een optimale ontwikkeling van de leerlingen, waarbij ze zoveel mogelijk nieuwe kennis over het leren en ontwikkelen van pubers inzetten. Ze kijken naar de mogelijkheden van de kinderen en willen hen graag ondersteunen bij het verkennen hiervan. We gaan uit van het positieve in de leerling.

Waarom bestaat 10-14?

We merken dat voor de sommige leerlingen het vaste tijdstip om over te stappen naar het VO eigenlijk wat te vroeg of te laat komt. Wij werken met jou aan een continue en brede ontwikkeling, zodat je kunt kiezen voor een passende leerroute als jij er aan toe bent. Je hebt je dan ondertussen een werkwijze eigen gemaakt die bij jou past en waarmee je succesvol en met plezier jouw leerroute  verder kunt doorlopen.

Voor wie besta je?

Wij zijn er voor leerlingen die net even op een andere manier willen leren. In het reguliere onderwijs wordt de leerstof en het tempo meestal afgestemd op de gemiddelde leerling. Wij zijn er voor de leerlingen die net even wat sneller willen, of juist iets langzamer, of voor het ene vak wat makkelijker en het andere iets moeilijker, of een andere manier wil leren. We zijn er voor leerlingen die graag willen leren om zelf te leren kiezen, om stapje voor stapje je eigen toekomst verder in te vullen.

Wat zet je in?

We zorgen er voor dat er in de kleine groep veel aandacht voor het groepsproces is en jou als individu. In het grote lokaal zijn er verschillende mogelijkheden om te werken. 
Voor de kernvakken Ne/taal, rekenen/wiskunde en Engels zullen we gebruik maken van methodes die goed aansluiten. 
De leerlingen maken gebruik van goede faciliteiten op het VC. De andere vakken bieden wij thematisch aan.

Op welk niveau stromen leerlingen uit?

De leerlingen stromen (in principe) door naar klas 3 in een leerweg die bij hen past. Dat hoeft niet altijd het cognitief gezien hoogste niveau te zijn dat het kind aankan. Het gaat om de totale ontwikkeling van het kind en de wensen voor zijn toekomst.

Krijgen leerlingen ook huiswerk?

De leerlingen krijgen 3 keer per week KWT. Tijdens KWT kunnen de leerlingen onder begeleiding huiswerk maken. Soms hebben de leerlingen nog iets meer tijd nodig om het thuis af te maken of nog wat te leren. Ze kunnen er ook voor kiezen om langer op school te blijven en het daar af te maken. In de loop van de tijd zal de hoeveelheid van het huiswerk steeds ietsje meer worden. 

Van hoeveel docenten krijg ik les?

Wij werken met een klein team van docenten, zodat elke docent de leerlingen goed kent. Daarnaast is er soms les van een vakdocent, bijvoorbeeld voor techniek, muziek of Duits.

Wat is thematisch werken?

We kiezen voor 3 perioden per jaar waarin een bepaald thema centraal staat. Bij de thema’s worden subthema’s bepaald die nauw aansluiten bij de leerdoelen van de verschillende vakken. Hierbij wordt projectmatig gewerkt waarbij de leerling toewerkt naar een eindproduct. De theorie van kernvakken wordt ook toegepast in de thema’s.

Wordt er ook getoetst?

Ja, wij denken dat het belangrijk is om het leerproces van de leerlingen heel goed te volgen. Dat kan door verschillende vormen van toetsing. In ons onderwijs ligt de nadruk op het checken of de leerdoelen behaald zijn. Tegelijkertijd zijn er ook toetsen voor een cijfer om zo goed mogelijk in beeld te krijgen welke capaciteiten (cognitieve talenten) het kind heeft.

Hoe krijgt de begeleiding vorm?

Elke dag wordt begonnen met een coachles. Daarnaast heeft iedere leerling een persoonlijke coach, waarmee hij/zij coachgesprekken voert. Drie keer per jaar vinden er driehoeksgesprekken plaats. Dit zijn gesprekken tussen leerling, ouders en coach. Tijdens deze gesprekken worden de vorderingen op het gebied van leren, gedrag, vaardigheden, executieve functies en welbevinden besproken.