Be-Tween onderwijsroute 10-14

Voor sommige leerlingen komt het vaste moment om te kiezen en over te stappen naar het voortgezet onderwijs te vroeg of te laat. Be-Tween biedt leerlingen handvatten om deze keuze beter te kunnen maken. De leerlingen stromen door naar klas 3 in een leerweg die bij hen past.

Voor iedereen
Be-Tween is er voor leerlingen die net even op een andere manier willen leren. Sneller misschien of juist langzamer. Minder in afzonderlijke vakken en meer in betekenisvolle thema’s, met de mogelijkheid om op eigen niveau te werken. Leerlingen leren kiezen hoe ze zelf stap voor stap hun eigen toekomst verder kunnen vormgeven.

Onderwijs
Een gesprek tussen leerling, ouders en leercoach vormt de start van de persoonlijke onderwijsroute. Er worden persoonlijke, vakmatige en groepsleerdoelen vastgesteld.

De kernvakken – taal/Nederlands, Engels en rekenen/-wiskunde – worden methodegebonden aangeboden. Be-Tween werkt daarnaast vanuit drie perioden per jaar, waarin een bepaald thema centraal staat. Dit thema wordt opgedeeld in subthema’s die nauw aansluiten bij de leerdoelen van de verschillende vakken. Het team docenten volgt het behalen van deze doelen op de voet.

Ze geven constructieve feedback die vastgelegd wordt in een leerlingvolgsysteem, in de vorm van een portfolio. De leerlingen die nog geen eindtoets gemaakt hebben op de basisschool moeten dat in deze onderwijsroute alsnog doen.