Nieuws

29-01-2020

Nieuwe onderwijsroute Be-Tween voor 10-14-jarigen start in Hardenberg

In het schooljaar 2020/2021 start een onderwijsroute voor 10 tot 14-jarigen op het Vechtdal College in Hardenberg. Be-Tween is de nieuwe naam van deze innovatieve vorm van onderwijs, waar afgelopen weken veel aandacht voor was in de media. Be-Tween is onderdeel van een landelijke pilot, waarvan de onderzoeksresultaten gebruikt worden door het ministerie van Onderwijs, om de wijze waarop toekomstig schooladvies wordt ingevuld mede vorm te geven.

Be-Tween is bedoeld voor leerlingen die net even op een andere manier willen leren en die hun schoolkeuze voor vervolgonderwijs nog even uit willen stellen. Gert Schooten, verbonden aan het kernteam dat Be-Tween inhoudelijk vorm geeft: “We merken dat voor sommige leerlingen het vastgestelde moment om over te stappen naar het voortgezet onderwijs, eigenlijk wat te vroeg of te laat komt. Wij werken bij Be-Tween met de leerlingen en de ouders samen aan een continue en brede ontwikkeling, zodat een passende leerroute als vanzelf in beeld komt als de leerling er aan toe is.”

Be-Tween is een samenwerking tussen het Vechtdalcollege Hardenberg, de Stichting Chrono en de zelfstandige christelijke basisscholen in de regio Hardenberg. Kleinschalig onderwijs, met de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Rosanne Schuurman, kernteamlid en vertegenwoordig als schoolleider alle christelijke basisscholen in Hardenberg: “Je krijgt bij Be-Tween veel persoonlijke begeleiding door een klein team van zeer betrokken docenten. Aan de hand van thema’s bepalen we samen leerdoelen, per kernvak en per leerling. We coachen op die persoonlijke leerdoelen, zodat we per leerling inzicht krijgen in het niveau om daarmee uiteindelijk het best passende uitstroomprofiel te kunnen kiezen.”

De leerlingen stromen na Be-Tween in principe door naar klas 3 van het voortgezet onderwijs. Dat hoeft niet altijd het hoogste niveau te zijn. Het gaat bij Be-Tween om de totale ontwikkeling van het kind en de wensen voor zijn of haar toekomst. Be-Tween start in het nieuwe schooljaar met één groep van 20 leerlingen. Gert Schooten: “We beginnen klein en hebben de ambitie om te groeien, maar vooral om de kwaliteit van het werken aan een brede persoonlijke ontwikkeling van ieder individueel kind hoog te houden.  Dit sluit ook aan bij de andere onderwijskundige ontwikkelingen op het Vechtdal College.”

Op de Open Dag op het Vechtdal College Hardenberg op 5 februari a.s. is bij de aanwezige kernteamleden meer informatie verkrijgbaar over Be-Tween.

woe 24-11-2021: In de Toren

Nieuwsartikel 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nieuwsartikel 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.